Nuttige surfweer info:

Dinsdag 28 juli

19 reacties

 1. he alltunis mag jij ons weer blij maken met positief surfweer heb meteen een vraagje ligt het aan mij of is de getij curve anders geworden de laatste 2 weken van hoog naar laag lijkt langer te duren dan wanneer hoog water in komt heeft dat te maken met jaargetij ??

 2. @Flipmode

  Was mij laatst indd ook opgevallen… hoogwater komt met een enprme push opzetten (binnen 4 uur) en laag duurt super lang… Als iemand hier meer over weet…? Wanneer gaan we weeres met ‘de krew’ ergen wat golven pakken Flipmode?

 3. mooi ben gelukkig niet de enigste .@miguel volgens mij gaat er wat van de week gebeuren !!dond. dag ofzo ik ga je bellen .laterz

 4. @ flipmode

  Getij is zelden gelijk verdeeld in de Noordzee. Wat dat aangaat is de Noordzee een aparte zee. Doordat de watermassa niet homogeen verdeeld is over de aarde, is het getij niet overal gelijk. Afhankelijk van de aanwezigheid van landmassa’s, de waterdiepte, de vorm en de afmetingen van een waterlichaam treedt er geen getij op of een dubbeldaags getij, een enkeldaags getij of een gemengd getij. Daarnaast wordt de werkelijke waterstand wordt beïnvloed door weersomstandigheden zoals wind.

  De getijdebeweging in de Noordzee wordt veroorzaakt door twee getijdegolven.

  * De eerste getijdegolf komt langs de oostkust van Schotland en Engeland vanuit de Atlantische Oceaan de Noordzee binnen. Zij wordt omgebogen in het zuidelijke nauwere deel van de Noordzee om zich verder in noordoostelijke richting langs de kust voort te bewegen.
  * De tweede getijdegolf is van geringere invloed en komt vanaf de Atlantische Oceaan en het Nauw van Calais de Noordzee binnen.
  Een amfidromie is een punt in de zee waar er als het ware geen getij is. Er heerst wel wat stroming.

  Verder heb je hierdoor ook twee amfidromische punten. DIt zijn punten waar bijna geen getijdehoogte verschil is. De waterhoogtelijnen (plaatsen met op hetzelfde moment dezelfde waterhoogte) staan bij amfidromische punten tegenover elkaar. Dus is de waterhoogte in het amfidromische punt het gemiddelde tussen hoog en laag water. Doordat er langs de ene kant hoog en langs de andere kant laag water is, bestaat er toch nog een stroming doorheen het amfidromisch punt, namelijk van de ‘hoge’ kant naar de ‘lage’ kant.

  null

  Tekst komt voornamelijk uit de NL-versie van wikipedia

  check o.a. http://nl.wikipedia.org/wiki/Getijde_(astronomie)

 5. Maasvlakte is ook geen zw spot….loopt alleen nog bij een goede swell en dan op het puntje….andere meer noordelijke spots daarentegen lopen vele malen beter….

 6. @ flipmode en Miguel

  De belangrijkste oorzaak waarom het langer eb is dan vloed komt door de interactie tuseen de zeebodem en de getijdegolf.

  De getijgolf beweegt zich met een bepaalde snelheid voort. Hoe dieper de zee, hoe meer bewegingsvrijheid.

  Het getij van de oceaan vertoont in tijdsduur van eb en vloed nauwelijks asymmetrie. De Noordzee en zeker de Waddenzee zijn echter ondiep en daardoor onstaat er ongelijke situatie tussen eb en vloed zoals hieronder is beschreven.

  Als de vloed tussen de eilanden door de Waddenzee in wordt gedrukt richting Harlingen, dan gebeurt dat met een grote kracht. Het water ondervindt veel weerstand van de zeer ondiepe Waddenzee. Als na de vloed het water met eb weer terug moet, dan is de stuwende kracht van de Noordzee niet aanwezig, maar de weerstand van de bodem natuurlijk nog wel. Eb doet er daarom veel langer over om het water weg te krijgen dan de vloed erover doet om het water binnen te krijgen.

  Langs de Hollandse kust doet zich nog een typisch verschijnsel voor.

  Zoals te zien is aan de getijkromme van veel plekken langs de zuid-hollandse kust blijft het water na het laagste niveau bereikt te hebben een tijdje laag. Na een klein beetje gestegen te zijn, zakt het water weer en volgt er een tweede laagwater. Pas daarna stijgt het water snel en wordt het weer vloed.

  Zo’n kleine stijging, waarna weer een daling volgt wordt een agger genoemd. In Noord Holland doet zich een zelfde verschijnsel voor, maar dit keer gebeurt het bij vloed. De vloed wordt als het ware uitgerekt. Hier spreekt men niet van een agger, maar van een dubbele kop. De sterkte van dit verschijnsel is afhankelijk van tijd en plaats.

  Bij springtij is er sprake van een grotere agger en bij doodtij van een kleinere. De verklaring van dit verschijnsel moet worden gezocht in de nabijheid van het amfidrome punt (zie verhaal Altunus), zo’n 70 km uit de kust. Dit punt verzwakt het maansgetij, waardoor andere getijcomponenten (zoals bv de zon) hun invloed kunnen doen gelden.

  Aangezien de cotidal lines van andere getijcomponenten heel anders lopen dan die van het maansgetij, kunnen in bepaald situaties deze ervoor zorgen dat aggers e.d. ontstaan.

  Zo bestaan er meer dan 40 getijcomponenten die het getij beinvloeden. De belangrijkste zijn natuurlijk de maan en zon. Maar er zijn ontzettend veel meer krachten en variaties op deze krachten die het getij veroorzaken. Daardoor is de getijkromme niet een mooie sinus zoals je zou verwachten.

  (meer info http://tidesandcurrents.noaa.gov/restles3.html)

 7. Kijk! Eindelijk weeres wat nuttige, on-topic informatie op deze pagina! Stukken beter dan het gepose en gebash… Thnx Emilio en Alltunus!

 8. wouter oosting slaat de spijker hier ook behoorlijk op z’n kop. verder zie ik hier prima scrabble-materiaal voorbij komen. lekker bezig jongens…

  anthon p; pak ook ff google erath of google maps erbij, zou met zw iets verder naar het noorden rijden.

 9. top emilio.. bedankt voor deze uitleg maar heb nog 1 vraag .het amfidromischepunt is dat een vast gegeven of verplaatst deze dan ook afhankelijk van het jaar getij ??p.s pittige kost trouwens die tidecurrentsite alvast bedankt

 10. Je kunt ook altijd een studie aan de TU oppikken! Krijg je alles van de top professoren te horen! check citg.tudelft.nl

 11. “stevige westen wind” is inmiddels windkracht 7 voor donderdag. Lekkere klotsbak dus….

 12. @ flipmode

  Sorry ik kan het niet laten om weer even op je vraag te antwoorden en nog wat meer leuke weetjes vertellen. Want het is een goede vraag die stelt.

  De twee amfidromische punten(kijk kaartje altunus) liggen vast. Ik had in mijn vorige stukje al wat verteld over getijcomponenten.

  Het kaartje van Altunus representeerd de amfidromische punten van maar 1 getijcomponent, namelijk de “semi diurnal lunar tidal constituent” genaamd M2.

  M2 is de belangrijkste getijcomponent (kracht) die het getij veroorzaakt op de Noorzee en zorgt er voor dat we 2X per dag hoog en laag water hebben. Op andere plekken in de wereld kan dit anders zijn, want daar kan bv de zon de meeste invloed uitoefenen op het getij en heb je maar 1 keer per dag hoog water.

  In het nu volgende stukje staan de belangrijkste getij componenten weergegeven met de periode dat ze voorkomen.
  ————————————————————————-
  Tides produced by the moon
  M2 (semidiurnal lunar) 1/2 lunar day = 12h 25min
  O1 (diurnal lunar) 1 lunar day = 24h 50min

  Tides produced by the sun
  S2 (semidiurnal solar) 1/2 solar day = 12h
  K1 (diurnal solar) 1 solar day = 24h
  ————————————————————-

  Het getij is eigenlijk niets anders dan de som van de amplituden van deze componenten.

  Maar zoals je misschien al is opgevallen staat er bij M2 de periode van 12h 25min (ipv 12h). Dit is de reden waarom hoog en laag water niet elke dag precies op hetzelfde tijdstip valt, maar langszaam doorschuift.

  Wat ook wel leuk is om te weten dat de witte lijnen (cotidal lines) op het kaartje van Altunus aangeven wanneer het hoog tij is. Normaal gesproken staat elke witte opeenvolgende lijn voor een uur tijdsverschil.

  Aangezien het het getij zich tegen de klok rond het amfidromische punt beweegt kun je zien dat verschil in hoe laat het hoog water is in bv Wijk aan Zee en Petten veel groter is dan in Zuid Holland tussen bv Hoek van Holland en Scheveningen (grotere afstand cotidal lines).