Van 600 km N (Anasuria) naar Zuid, alle 3D Spectra

Rijkswaterstaat spectra plaatjes.
Zie ook
https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/metingen/noordzee/golfspectra, om de richting en oorsprong van de golven in te schatten. Of alle meetpunten (maar zonder richting) zijn te vinden hier: rws.nl/water-en-weer/metingen
Check eventueel ook https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/golfhoogte/ Of de Engelse dienst: http://wavenet.cefas.co.uk/Map of als de RWS metingen het niet doen: http://www.ndbc.noaa.gov

Golfspectrum A12
Check de bijbehorende richting via waterberichtgeving.rws.nl/wbviewer/maak_grafiek.php?loc=A12

Golfspectrum F16

Golfspectrum J-6

Golfspectrum K13

Golfspectrum Wadden

Spectra id omgeving van IJmuiden:

Golfspectrum IJmuiden Munitie stort

Zie ook Golfspectra – Noordzee munitiestortplaats op Waterberichtgeving.rws.nl

Golfspectrum IJ-Geul

Golfspectrum IJGEUL1

Golfspectrum Maasvlakte

Golfspectrum DWE eurogeul

De ligging van de meetlocaties is te matchen via de onderstaande 2 afbeeldingen:

Golfspectrum locaties

Meetboeien lijst