Van 600 km N (Anasuria) naar Zuid, alle 3D Spectra

Rijkswaterstaat spectra plaatjes. Zie ook https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/, om de richting en oorsprong van de golven in te schatten. Of alle meetpunten (maar zonder richting) zijn te vinden hier: rws.nl/water-en-weer/metingen. Check eventueel ook https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/golfhoogte/ Of de Engelse dienst: http://wavenet.cefas.co.uk/Map.

Boven de A12 boei ligt ook nog de Haewene boei. Daar is geen spectra plaatje van, maar wel de richtingsspectra grafiek.
 
Golfspectrum A12
 
Check de bijbehorende richting via waterberichtgeving.rws.nl/wbviewer/maak_grafiek.php?loc=A12

De F16 meting is al een tijdje offline, bron: http://waterberichtgeving.rws.nl/dynamisch/forecast/image/spec_f161.jpg

Golfspectrum J-6

Golfspectrum K13
 
https://waterberichtgeving.rws.nl/wbviewer/maak_grafiek.php?loc=K13

Golfspectrum Wadden

Spectra id omgeving van IJmuiden:
Golfspectrum IJmuiden Munitie stort

De Noordzee munitiestortplaats golfrichting (spectra).

Golfspectrum IJGEUL1
Golfrichtings-spectra – IJ-geul 1

Golfspectrum IJ-Geul

Golfspectrum DWE eurogeul

Golfspectrum Maasvlakte
 
Golfrichtings-spectra – Maasgeul E13-BOEI

Voor Zeeland en Belgie, check ook de Schouwenbank via de Schouwenbank stroomgeul -meetboei
Of:
Schouwenbank directional waverider 2
Of Cadzand Surf:
Golfspectra – Cadzand

De ligging van de meetlocaties is te matchen via de onderstaande 2 afbeeldingen:

Golfspectrum locaties

Meetboeien lijst