Van 600 km N (Anasuria) naar Zuid, alle 3D Spectra

Rijkswaterstaat is gestopt met het maken van de spectra plaatjes. Naar een alternatief wordt nu gezocht. Eventueel kun je deze gebruiken:
https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/metingen/noordzee/golfspectra

Richting van de golven: waterberichtgeving.rws.nl

——————— IJmuiden boeien ————

—————————————————

——————— Maas- en Eurogeul boeien ————

Op een groot aantal lokaties op de Noordzee vinden continu golfmetingen plaats. In de onderstaande figuren is het golfspectrum gevisualiseerd van de afgelopen 24 uur. Het spectrum is vertaald van energiedichtheid naar significante golfhoogte zodat het meer bij het praktisch gebruik aansluit.
Er is een continue fit gemaakt zodat het maximum van dit spectrum zo goed mogelijk overeenkomt met het verloop van de significante golfhoogte. De juistheid van deze fit is afhankelijk van de vorm van het spectrum.
Het ontstaan van een nieuw golfveld is vaak te zien als een groei vanuit de rechter zijde van de grafiek (hoge frequentie) naar linksvoor. Oude deining is vaak te zien als een rug die links van het actuele golfveld ligt. De locaties zijn geordend van Noord naar Zuid. Hieronder de geografische ligging van deze locaties.

Bron: hhttps://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/metingen/noordzee/3d-spectra-golven


http://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/rwsnl/awd.php?mode=html&projecttype=golfgegevens&category=7&loc=A12&net=LMW

en

http://wavenet.cefas.co.uk/Map of http://www.ndbc.noaa.gov