Van 600 km N (Anasuria) naar Zuid, alle 3D Spectra

Rijkswaterstaat spectra plaatjes.
Zie ook
https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/metingen/noordzee/golfspectra, om de richting en oorsprong van de golven in te schatten.

Golfspectrum A12

Golfspectrum F16

Golfspectrum J-6

Golfspectrum K13

Golfspectrum Wadden

Spectra id omgeving van IJmuiden:

Golfspectrum IJmuiden Munitie stort

Zie ook Golfspectra – Noordzee munitiestortplaats op Waterberichtgeving.rws.nl

Golfspectrum IJ-Geul

Golfspectrum IJGEUL1

Golfspectrum Maasvlakte

Golfspectrum DWE eurogeul