Oostcirculatie

Wind is t/m zaterdag nauwelijks op de weerkaarten te vinden. Als je goed zoekt zijn er wel gebieden en tijdstippen met lichtweer condities. Zondag is een fraaie dag met een vlagerige OZO-er en hogere temperaturen. Volgende week zorgt een krachtig hoog een NO/O-stroming , waarbij zeewind een extra duit in het zakje kan gooien.

Verwachting: woensdag 26 april 21.00
Update: zaterdag 29 april 21.00

Koningsdag 27 april
Een rug van hogedruk trekt over ons land richting Duitsland. Na een koude nacht, met uitgezonderd de vloedlijn lichte vorst, begint de ochtend zonnig. In de loop van de ochtend en middag is er soms zon en ontwikkelen zich een paar lichte buien. We hoeven geen onweer of windstoten meer te verwachten. Alleen hagel behoort nog tot de mogelijkheden. Het wordt circa 10 graden. In de avond valt in het NW lichte regen op nadering van een front.

Screenshot 2017-04-26 at 18.35.57
Weerkaart

In de ochtend staat boven land nauwelijks wind uit W. Niet vaarbaar met 2-8 Kts. Aan zee is er ook weinig te beleven met 4-10 Kts en rond een bui 12-16 Kts. In de loop van de middag neemt de wind in het NW’lijk kustgebied toe uit WZW/W op nadering van het front. Wad 18-25 Kts, N-H, IJsselmeer 14-20 Kts, Amstelmeer en Friese meren 13-18 Kts. Z-H, Randmeren en Zeeland blijven afhankelijk van hoe Z’lijk het front komt blijven marginaal tot niet vaarbaar.

Screenshot 2017-04-26 at 19.04.03
Weerplaza: wind eind middag

Vrijdag 28 april
De depressie, waarvan het front Nederland donderdag passeerde, vult op boven Denemarken. We zitten weer in de polaire lucht, waarin alleen tijdens een opklaring en achter glas of beschut sprake is van voorjaar. Er is soms zon, maar er vallen verspreid over het land ook lichte buien. Beste weer is aan zee, waarschijnlijk droog en meer zon.

Screenshot 2017-04-26 at 19.52.31
Luchtdruk en regen

Boven land absoluut te weinig wind. Hooguit voor windsurfles. Langs de kust staat een matige NW-er, 8-14 Kts. Waarschijnlijk net voldoende om te foilen. Mogelijk dat in het NW’lijk kustgebied later in de middag de wind nog aantrekt naar 14-18 Kts.

Screenshot 2017-04-26 at 20.02.07
Eind middag mogelijk iets meer wind

Zaterdag 29 april
Een dag om snel te vergeten als het om de wind gaat, want die staat er nauwelijks. Boven ons hoofd ontstaat een zwak hogedrukgebied, waardoor de wind met de wijzers van de klok mee gaat waaien rond haar kern (zie afbeelding onder). Het beste weer vinden we aan zee met redelijk wat zon. Boven land ontstaan wolkenvelden en valt een lichte bui.

Screenshot 2017-04-26 at 20.11.15
Wind draait een rondje boven ons land

Zondag 30 april
Het zwakke hogedrukgebied verplaatst zich naar Z-Scandinavie, terwijl de druk daalt boven de Britse Eilanden en Frankrijk. Tussen deze weersystemen komt een OZO’lijke stroming tot stand, die zachtere lucht aanvoert. Het wordt ruim 15 graden. Vooral op het Wad is het zonnig, terwijl er richting Zeeland ook veel sluierbewolking is.

Screenshot 2017-04-26 at 20.18.26
Toenemende drukverschillen boven NL

Omdat we te maken hebben met een pure landwind is deze vlagerig, vooral op kleinere meren en bij aflandige wind. Zeeland en het Wad lijken de beste spots te worden met O/OZO 18-23 Kts. Op het Wad ruimt de wind in de loop van de dag waarschijnlijk naar de gunstigere O-hoek. IJsselmeer is ook goed met 16-21 Kts aan de Hollandse kant. Boven land 10-18 Kts met max gust 25 Kts door onstabiele opbouw van de atmosfeer. Op een spot als Horst kan het dus wel eens hollen of stilstaan worden.

Volgende week
De O-stroming kan maandag nog een dag stand houden, afhankelijk van hoe snel de depressie vanuit Frankrijk ons land intrekt. In het ongunstige geval hebben we enige tijd regen en afzwakkende wind en in het gunstige geval heeft het Wad O 20-25 Kts.
De rest van de week is de kans groot dat zich een blokkade ontwikkelt met een groot hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan. Als dit uitkomt krijgen we een O/NO-stroming. Met hulp van zeewind kan Wad en Zeeuwse kust 20-25 Kts krijgen.

Screenshot 2017-04-26 at 20.40.33
Krachtig hoog boven N’lijke Noordzee


Gure week met voorjaarsbuien

Buien met hagel/onweer/windstoten/natte sneeuw. Zo kan het weerbeeld een groot deel van deze week worden samengevat. Door al die buien is het windveld sterk onstabiel. De gevoelstemperatuur ligt tijdens een stevige bui rond het vriespunt. Wat er al aan bruikbare en veilige wind staat wordt ook steeds minder. Komend weekend wordt het voorjaar met zondag kans op een goede ZO-er

Verwachting: maandag 24 april 21.30
Update: donderdag 27 april 21.00

Dinsdag 25 april
Het is een gure dag. Met een NW’lijke stroming wordt koude lucht aangevoerd aangevoerd, waardoor 8 graden het maximaal haalbare is. Een winterpak is dus een must. Felle opklaringen en opbollende stapelwolken wisselen elkaar af. Overdag vallen er een paar buien, met name tijdens passage van een trog. Tijdens een bui is er kans op hagel/natte sneeuw/onweer en windstoten 30 kts,aan zee 35 Kts. Het kwik daalt tijdens een bui tot 4 graden. we hebben dus te maken met sterk wisselende en potentieel gevaarlijke condities.

Screenshot 2017-04-24 at 19.56.22
Weerkaart

Voor de trog boven land eerst WZW 8-14 Kts. Wind ruimend NW op passage van de trog, begin ochtend aan zee en eind ochtend ook in het O van het land. Na windruiming een door buien sterk verstoord windveld. Aan zee NW 18-30 Kts, landinwaarts 12-25 Kts, tijdens een zware bui nog 5 Kts harder. Wind kan tussen de buien door wegvallen. In de namiddag en avond neemt de wind vooral landinwaarts af, naar door de buien blijft het windveld verstoord.

Screenshot 2017-04-24 at 20.31.20
Lage gevoelstemperatuur, tijdens een bui onder nul

Woensdag 26 april
We bevinden ons diep in de koude lucht. Op 500 mtr. hoogte ligt de temperatuur rond het vriespunt en op 5 km. vriest het 37 graden. De luchtmassa is onstabiel en er ontwikkelen zich buien, het eerst aan zee, later ook in het binnenland. Een bui kan een winterse lading hebben en vergezeld gaan van onweer en windstoten. Opnieuw dus sterk wisselende condities op het water.

Screenshot 2017-04-24 at 20.37.19
Buien begin middag volgens Hirlam-model

Boven land staat ’s ochtends een zwakke wind uit WZW: 5-12 Kts, ruimend NW in de middag: 8-14 kts, tijdens een bui 20-25 Kts. Aan zee is de wind NW en ruimt in de middag naar NNW 12-20 Kts, rond een bui tijdelijk 25-30 Kts. Rond de avond lijkt het windveld aan zee wat stabieler te worden omdat de buienkans afneemt. Dan is nog een steady 18-25 Kts mogelijk.

Screenshot 2017-04-24 at 20.52.36
Eind middag een stabieler NNW-windveld langs westkust

Donderdag 27 april
Een zwakke rug van hogedruk trekt van W naar O over ons land. Het blijft erg koud voor de tijd van het jaar met 8 graden. Opklaringen en stapelwolken wisselen elkaar af. Nog steeds is er kans op hagel, maar doordat de bovenlucht wat opwarmt is de kans op een klap onweer een stuk kleiner. De grootschalige stroming blijft N’lijk tussen een krachtig hoog boven de Atlantische Oceaan en lagedruk boven O-Europa.

Screenshot 2017-04-24 at 21.00.41
Typische koude voorjaarskaart

De wind aan de grond is NNW, aan zee 8-14 Kts, boven land 5-10 Kts. In de loop van de dag krimpt de wind geleidelijk naar WNW en verandert weinig in kracht. Begin avond wordt de wind langs de hele westkust WZW en kan in het NW’lijk kustgebied nog even toenemend naar 17-22 Kts.

Vrijdag 28 april
De koude lucht raken we niet kwijt. Wel valt de wind waarschijnlijk weg. In de onstabiele luchtmassa blijft de kans op een (hagel)bui bestaan. 10 graden is het maximale, maar tijdens een bui kortstondig 5 graden. Onderstaand kaartje toont waar neerslag valt in Europa en in welke vorm (blauw = regen en paars = sneeuw). Met deze stroming valt er een dik pak sneeuw aan de noordkant van de Alpen.

Screenshot 2017-04-24 at 21.10.40
Waar valt neerslag en in welke vorm?

Weekend
We raken de polaire lucht kwijt. Er komt een ZO’lijke stroming op gang die duidelijk zachtere lucht naar ons land voert. Zaterdag is het windarm en 12 gr. Zondag gaan we ruim boven de 15 gr. uitkomen. De ZO’lijke wind neemt toe, maar modellen verschillen in de mate van toename. Met een beetje geluk halen landspots een vlagerige 12-18 Kts en open waterspots 16-22 Kts (GFS en ECMWF kaartje onder).

Screenshot 2017-04-24 at 21.21.43
ECMWF en GFS tonen zelfde windbeeld


Lees verder

Windverwachting weekend

Het Wad heeft dit weekend de beste papieren met zaterdag een krachtige NW-stroming en ook zondag vaarbare condities. Zondag neemt de stroming af en wordt uitgezonderd het Wad marginaal. Maandag een interessante, maar nog onzekere dag. vanaf dinsdag een rustige periode.

Verwachting: vrijdag 21 april 20.15
Update: uiterlijk dinsdag 25 april

Zaterdag 22 april
Tussen een depressie boven O-Europa en hoog boven de Britse Eilanden staat een NW’lijke stroming. In de ochtend trekt een koufront naar Belgie weg. Overdag schijnt de zon soms en valt er een lichte bui. Achter het koufront liggen de gevoelstemperaturen vooral op het Wad laag (2-3 graden), omdat hier Td (0 gr.) en T (8 gr.) het laagst zijn en de wind het sterkst is.

Screenshot 2017-04-21 at 15.38.24
Weerkaart

NW’lijke wind dus het sterkst op het O’lijk wad met 20-30 Kts. NW’lijk kustgebied en IJsselmeer 18-26 Kts, ZW’lijk kustgebied 14-20 Kts. Boven land waait het vooral in de middag goed, maar wel vlagerig door, windstoten vergelijkbaar met aan zee. Meren Z-H/NH, Horst 14-25 Kts, Friese meren/Lauwersmeer 16-28 Kts. De hardste windstoten kunnen zelfs nog iets hoger uitkomen.

Screenshot 2017-04-21 at 19.15.19
Wind op 700 mtr hoogte als indicator voor windstoten

Zondag 23 april
De depressie boven O-Europa vult op en verliest zijn grip op het weer. Tegelijkertijd breidt een rug van hogedruk zich uit naar onze omgeving. De stroming krimpt naar WNW en neemt in kracht af. Wel blijft de luchtmassa koud en verandert er weinig in de temperatuur. Vanaf de Noordzee worden wolkenvelden aangevoerd en landinwaarts valt een lichte bui.

Screenshot 2017-04-21 at 19.20.33
Luchtdruk en neerslag

Sterkste WNW’lijke wind opnieuw op het O’lijk Wad met 17-24 Kts, W’lijk Wad/Friese meren/Lauwersmeer 14-19 Kts, Hollandse en Zeeuwse kust erg mager met 9-15 Kts, maar wel voldoende om te foilen. Meren landinwaarts zwak en vlagerig met 7-13 Kts, maar voor temperatuurbestendige windsurfleeringen wel prima oefenweer.

Screenshot 2017-04-21 at 19.40.20
Beste wind met WNW 5 Bft wederom op O’lijk Wad

Maandag 24 april
De rug van hogedruk is geen lang leven beschoren. Ze brokkelt helemaal af en tegelijkertijd ontwikkelt zich een depressie N van Scholand die naar Z-Scandinavie trekt. Het koufront van het laag trekt de Noordzee, maar de timing van frontpassage is onduidelijk. Dit is wel belangrijk voor de wind, want het beste windveld zit voor het front uit en komt uit voor de verandering uit WZW.

Screenshot 2017-04-21 at 19.50.02
Luchtdrukkaart met laag boven N-Noordzee

WZW’lijke wind aan zee toenemend 20-25 Kts, landinwaarts 14-20 Kts. Later op de dag waarschijnlijk koufrontpassage met buiige regen/tijdelijke windafname, vervolgens windruiming naar NW en hopelijk voor zonsondergang weer voldoende toenemend, aan zee 17-25 Kts en meren N/W-NL 14-20 Kts. Slag om de arm dus.

Vanaf Dindag 25 april
Waarschijnlijk aanhouden van de frisse W’lijke stroming, maar wel meer zon. Een rug van het Azorenhoog zorgt voor een afzwakkende stroming, waarbij het maar de vraag is of er voldoende wind staat voor surfen/kiten. Wel goede kans op foilen of lesweer windsurfen met de zon die er vaker bijkomt.


4 surf-reports vandaag

Windverwachting: NW-stroming

Het stromingspatroon begint wat eentonig te worden. ZW komt het meest voor in NL, maar daar zien we met de huidige weerkaarten niks van terug. Langs de Westkust dus vooral onshore condities, met behoorlijke zeegang/deining. Na een rustige donderdag (uitgezonderd Wad), staat er vanaf vrijdag weer voldoende wind. Hogere temperaturen met een stevige ZW-er zou ook niet verkeerd zijn, maar dat zit er voorlopig niet in.

Verwachting: woensdag 19 april 15.00
Update: vrijdag 21 april 21.00

Zeer koud
De nacht van di/wo is erg koud verloren. Op de meeste plaatsen lichte vorst, aan de grond ook onder de -5. Twente noteerde zelfs -8.6 op klomphoogte. Werk aan de winkel dus voor de fruittelers. Ook de nacht van wo/do zal het voor hen waken zijn ipv slapen.

Screenshot 2017-04-19 at 13.13.06
Twente: -8.6 op 10 cm hoogte

Donderdag
De N’lijke stroming, die ons een paar koude dagen bezorgde, raken we kwijt. Het hogedrukgebied trekt zich langzaam terug naar het zuiden. Hierdoor kan een zwak warmtefront behorende bij een depressie boven de Noorse Zee invloed op ons weer uitoefenen. Zowel Td als T worden een paar graden hoger, waardoor het zachter aanvoelt. Het weerbeeld is zonnig, met ook wolkenvelden in het noorden.

Screenshot 2017-04-19 at 13.43.21
Krachtig hogedrukgebied

In de ochtend nergens vaarbaar, ook op het Wad niet (7-12 Kts). In de middag ziet het er wat beter uit. N-IJsselmeer, Meren N-H en Friesland ZW 9-15 Kts. NW-kust WZW 12-18 Kts. Zeeland, meren Z-H en zeker Randmeren te weinig.

Vrijdag
Het hogedrukgebied trekt zich verder terug ten ZW van de Britse Eilanden. De gradient neemt toe doordat het koufront van de Noorse depressie de Noordzee intrekt vanaf de Atlantische Oceaan. De bewolking overheerst, waarbij er een lichte bui kan vallen.

Screenshot 2017-04-19 at 13.59.27

De wind stelt ’s ochtends in Zeeland, Randmeren en heel ZO-NL nog weinig voor. NW’lijk en N’lijk deel NL wordt al wel vaarbaar. Kust N-H, Z-IJsselmeer en Friese meren WNW 14-18 Kts, Lauwersmeer en N-IJsselmeer 16-20 Kts, Wad 16-24 Kts. In de middag worden ook Randmeren, meren Z-H en Zeeland tijd vaarbaar met WNW 14-18 Kts. Overige spots weinig verandering. Uitgezonderd Wad en kust N-H dus lichtweer condities.

Screenshot 2017-04-19 at 14.22.30
Meeste wind in N-NL

Zaterdag
Een koufront trekt in de nacht Za/Zo langzaam over ons land naar het Z. Op dit front valt buiige regen die in de ochtend naar Belgie wegtrekt. Overdag zijn er wolkenvelden en valt er een enkele bui. Met de NW’lijke wind wordt een nieuw portie polaire lucht aangevoerd, waardoor de gevoelstemperatuur vooral in N-NL laag is met 2-3 graden.

Screenshot 2017-04-19 at 14.27.26
Gevoelstemperatuur

Zoals wel vaker met een NW-stroming staat de meeste wind in het O’lijk Wad en is de stroming het zwakst in Zeeland. Wad 20-25 Kts, Westkust, Friese Meren, Lauwersmeer 17-22 Kts, Zeeland, Randmeren, Hollandse meren 15-19 Kts.

Zondag
Er zijn op dit moment voor zondag verschillen tussen de modellen. GFS berekent een H precies boven ons hoofd. ECMWF en vooral GEM gaan voor een W/WNW stroming die perspectief biedt. Fris, wolkenvelden en kans op een bui. Ik ga nu voor de middenweg.

Screenshot 2017-04-19 at 14.47.15
NW-stroming

NW’lijk kustgebied en Wad NW 18-25 Kts, ZW’lijk kustgebied, Randmeren, Hollandse Meren 14-18 Kts.

Screenshot 2017-04-19 at 14.45.21
NW’lijke stroming boven NL

Volgende week
Aanhouden van de NW-circulatie. Laag boven Scandinavie en hoog west van Britse Eilanden. Modellen laten in grote lijnen het zelfde patroon zien. Van lenteweer is dus geen sprake en winterpak is geen overbodige luxe.

Screenshot 2017-04-19 at 14.51.33
ECMWF-pluim voor M-NL


Lees verder