Hitte gevolgd door W’lijke wind

Donderdag is het heet, in ZO-NL lokaal 35 graden. De weersomslag volgt al spoedig met later op do/vr koeler weer en een (stevige) WZW’lijke wind. Komend weekend hebben we waarschijnlijk een westcirculatie die ook mogelijkheden biedt om het water op te gaan.

Lees meer…


7 surf-reports vandaag

Windverwachting 17-25 juni

De afgelopen weken hebben (zeer) warme dagen en koelere dagen elkaar afgewisseld. Hierbij stond er soms best wat wind. Dit weekend wordt het zomers met afnemende wind en oplopende temperaturen. Maandag zorgt een aantrekkende N-wind voor afkoeling aan zee. Eind volgende week mogelijk ZW-circulatie!

Lees meer…


Eerst hitte, dan onweer en wind

Windrijke en windarme dagen wisselen elkaar deze week af. Vrijdag staat er na het verjagen van tropische lucht een stevige WNW’lijke stroming. Het weekend hebben we oplopende temperaturen en afnemende wind. Donderdag is er kans op zwaar onweer, vooral in O-NL.

Verwachting: dinsdag 13 juni 17.15
Update: vrijdag 16 juni 22.00

Woensdag
Het is een rustige dag onder de vleugels van een hogedrukgebied dat precies boven ons land ligt. De ochtend start in grote delen van het land met veel zon. In de loop van de dag ontstaan een paar vriendelijke stapelwolken, vooral in N-NL. Het wordt ruim 20 graden, bij opstekende zee- en IJsselmeer circulaties is het wat frisser.

Screenshot 2017-06-13 at 15.25.20
Hogedruk precies boven ons land

Er staat nauwelijks wind, eerst variabel, in de loop van de dag ONO 4-10 Kts, sterk wisselend door thermiek. Zeewindcirculatie komt in de middag op gang langs de zuidwest(west)kust met N 8-14 Kts. Misschien net genoeg voor foilen. In de avond overal weer ONO.

Screenshot 2017-06-13 at 15.38.00
Eind middag kans op foilweer

WK slalom Texel: var 2-7 Kts, in de avond ONO 8-12 Kts buitengaats

Donderdag
Met een ZZO’lijke dag wordt subtropische lucht aangevoerd. In het O’lijk deel van het land komen we in de buurt van de 30 graden uit. De warmte wordt door een windfront al in de loop al verdreven uit de kustprovincies met een naar W ruimende wind. Later op de dag ruimt ook in het O van het land de wind naar W. Het front zal waarschijnlijk niet ongemerkt ons land passeren, want hoe dieper landinwaarts, hoe groter de kans op een zware onweersbui, vooral in het ZO. Goed de actuele weersverwachting de gaten houden dus!

Screenshot 2017-06-13 at 15.58.30
Landinwaarts kans op onweer

Achter het buienfront dat overdag van W naar O over het land trekt, steekt rond het avonduur op spots landinwaarts een tweetal uren een stevige WNW’lijke wind op, 13-17 Kts, mogelijk met gust 25 Kts. De westkust heeft al eerder op de middag 18-24 Kts uit W, Zeeland mogelijk een paar knopen meer. Timing en kracht is eigenlijk nowcasten (waarnemingen in de gaten houden op moment dat front overkomt).

Screenshot 2017-06-13 at 16.05.42
Begin avond windfront over O-NL

WK slalom Texel: ZZO buitengaats 10-16 Kts, begin middag tijdelijk ZZW 14-20 Kts, eind middag/avond W 12-18 Kts

Vrijdag
De warmte is al helemaal naar Polen verdreven. Met een stevige WNW’lijke periode wordt polaire lucht aangevoerd, waardoor het in O-NL wel 10 graden afkoelt tov donderdag. De zon schijnt soms en we moeten rekening met een lichte bui.

Screenshot 2017-06-13 at 16.37.17
Stevige WNW’lijke stroming volgens ECMWF-model

IJsselmeer en Lauwersmeer 18-24 Kts, W/ZW-kust 22-27 Kts, Wad 24-30 Kts. Met deze richting komt de wind ook op spots landinwaarts goed door: Hollandse Meren, Randmeren 14-19 Kts, Friese meren 16-22 Kts. Windstoten vallen op de binnenland spots 5 kts hoger uit.

Screenshot 2017-06-13 at 16.39.20
Windstoten (km/h) volgens GFS-model

WK slalom Texel: WNW 20-26 Kts

Zaterdag
Het frisse weer duurt maar één dag. Zaterdag zorgt een rug van hogedruk boven Engeland al weer voor opwarming van de luchtmassa. Wolkenvelden en zonnige momenten wisselen elkaar af, hetgeen voldoende is om de temperatuur landinwaarts tot 24 graden te laten oplopen. Aan zee is het wat frisser.

Screenshot 2017-06-13 at 16.51.44
Hoog boven Engeland

De wind is W, op het Wad het sterkst met 17-20 Kts. Naar het zuiden toe is de stroming zwakker en langs de Zeeuwse kust moeten we genoegen nemen met 12-16 Kts. Spots landinwaarts zijn vlagerig, IJsselmeer, Friese meren en Lauwersmeer 14-18 Kts, Horst 10-16 Kts. In de loop middag en avond is de tendens afnemend, waardoor alleen NW’lijk kustgebied, Wad en N’lijk IJsselmeer lichtweer condities overhouden.

WK slalom Texel: WNW 12-15 Kts, eind middag iets afnemend

Zondag
Er beginnen nu wat verschillen te komen tussen de modellen. ECMWF berekent het hoog precies boven ons hoofd, met hooguit zeewindcirculatie is. Andere modellen zoals het GFS laten de rugas zuid van NL liggen, waarbij het Wad kans heeft op vaarbare (lichtweer) condities. Voor de temperatuur maakt het niet uit, die ligt bij binnenlandspots rond de 25 graden.

Screenshot 2017-06-13 at 16.57.40
Zomerse temperaturen

WK slalom Texel: W 10-15 Kts


WNW-circulatie

Een stevige WNW’lijke stroming mogen we maandag, en volgend weekend verwachten. In het zomerhalfjaar staat dit landinwaarts garant voor een vlagerige wind. Halverwege de week hebben we een rustig intermezzo met oplopende temperaturen. Als de kaarten ons niet bedriegen kan iedereen volgend weekend weer het water op.

Verwachting: zondag 11 juni 11.45
Update: donderdag 15 juni 22.00

Maandag
Tussen een uitloper van het Azorenhoog boven Frankrijk en een depressie boven Scandinavie, wordt met een stevige WZW’lijke stroming frisse lucht aangevoerd. Aan zee is het vrij zonnig, landinwaarts ontstaan stapelwolken, waaruit lokaal een bui ontstaat. Het wordt 17 graden.

Screenshot 2017-06-11 at 09.53.32
Weerkaart

De luchtmassa is onstabiel en zorgt landinwaarts voor thermiek. Hierdoor is de wind vlagerig. Spots landinwaarts (Rand- en Hollandse meren) 14-20 Kts, met gust 25+ Kts. Zeeuwse wateren, Lauwersmeer, IJsselmeer en Friese meren 18-23 Kts, gust 28-30 Kts. Alle zeespots met side-/onshore 22-30 Kts. In de avond blijft de wind vooral in N-NL en ZW-NL stevige doorstaan, duur in deze regio’s de beste condities voor een avondsessie. Overige regio’s geleidelijk afnemende wind.

Screenshot 2017-06-11 at 10.12.17
Gust max 35 Kts op Wad

Dinsdag
De drukverschillen nemen vooral in Zeeland snel af. Dit komt omdat de uitloper van het Azorenhoog zijn invloed uitbreidt boven W-EU. Tegelijkertijd trekt de depressie richting Moskou.

Screenshot 2017-06-11 at 10.23.54
Uitloper hogedruk boven W-EU

Aan zee is het opnieuw vrij zonnig, terwijl landinwaarts stapelwolken (cumulus) ontstaan. De cumulus smeert weer uit tot stratocumulus. Het is droog met Tmax rond 20 graden.

Screenshot 2017-06-11 at 10.34.09
Cumulus en stratocumulus

Zeespots, W’lijke wind, waarvan kracht afnemend van O-Wad naar Zeeland en vooral 2e helft middag en ’s avonds overal ook een afname. Dus zowel tendens qua spot, als qua tijdstip. O-Wad 18-24 Kts, NW’lijk kustgebied, N’lijk IJsselmeer, Lauwersmeer en Friese meren 14-20 Kts, Randmeren, ZW’lijk kustgebied 10-18 Kts, Vlaanderen nauwelijks vaarbaar meer en Zeeuwse kust ook in loop middag te weinig. Begin avond valt de wind overal landinwaarts weg en heersen alleen op het (O’lijk) Wad nog lichtweer condities met 10-16 Kts.

WK slalom Texel: WNW/W 13-18 Kts met in de middag geleidelijk afnemende tendens, in de avond 6-10 Kts

Woensdag
Een rustige dag onder de vleugels van een hogedrukgebied. Er is veel zon, landinwaarts nog een paar stapelwolken, en het blijft droog. We zitten nog in polaire luchtmassa, dus de temperaturen zijn beslist aangenaam met ruim 20 graden.

Screenshot 2017-06-11 at 10.48.48
Eind middag zeewind, vooral Zeeland

Tijdens zo’n rustige en zonnige dag treedt in het zomerhalfjaar gemakkelijk zeewindcirculatie op en dat gebeurt ook nu. Deze komt eind middag op gang en bereikt haar grootste kracht in de loop van de avond: ZW’lijk kustgebied 15-20 Kts, Wad 12-18 Kts. IJsselmeer krijgt loodrecht op de kustlijn 7-12 Kts.

WK slalom Texel: Var 4-8 Kts, ’s avonds NO 8-14 Kts

Donderdag
Het eerste deel van de dag verloopt warm. Een Z’lijke stroming voert warme lucht aan waardoor de temperatuur, als de wind als de zon genoeg schijnt, oploopt tot zomerse waarden. De kans bestaat dat een koufront de warmte in de middag verdrijft met (onweers)buien, waarna de stroming ruimt naar W.

Screenshot 2017-06-11 at 11.00.41
Buien trekken in de middag naar DE weg.

Later op de dag is aan zee dan 20-25 Kts haalbaar en boven land als het opklaart 14-20 Kts.
Screenshot 2017-06-11 at 11.02.20
Aantrekkende W’lijke wind achter KF.

WK slalom Texel: Z 8-13 Kts, later op de dag achter KF  15-22 Kts

Vanaf vrijdag
Alle modelen geven aan er vrijdag een stevige WNW’lijke stroming staat. Hierbij een enkele bui in het binnenland en aan zee behoorlijk wat zon. landinwaarts 14-22 Kts, kust 18-24 Kts, Wad 20-28 Kts. Zaterdag en zondag staat er iets minder wind uit WNW, vooral volgens GFS. Een model als ECMWF toont weinig verschil met vrijdag. Het volgend weekend kan dus fraai gaan verlopen.

WK slalom Texel: alle dagen WNW/W 17-25 Kts, licht onzeker

Screenshot 2017-06-11 at 11.09.28
ECMF-pluim met WNW-stroming volgend weekend