Nuttige surfweer info:

Zondag tijdelijke onderbreking van de flatspell