Nuttige surfweer info:

Zondag 29e van Augustus. Rocken dus!