Nuttige surfweer info:

Zondag 14 februari, bijna geen golven