Nuttige surfweer info:

Zondag 13 Juni 2010, dit lijkt Frankrijk wel!