Nuttige surfweer info:

Zeewater nu nog koud, maar warmt mogelijk snel op.