Nuttige surfweer info:

Woensdag 17 maart, weinig tot geen golven