Nuttige surfweer info:

Vrijdag 5 maart, later op de dag crappy onshore surf