Nuttige surfweer info:

Vrijdag 19 februari, wind draait en de golven komen er aan!