Nuttige surfweer info:

Vrijdag 12 februari, noordooster valt tegen