Nuttige surfweer info:

Zaterdag 24 April, een lichte noordswell en offshore!