Nuttige surfweer info:
Surf webcams:

Van 600 km N (Anasuria) naar Zuid, alle 3D Spectra

Rijkswaterstaat spectra plaatjes. Zie ook https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/, om de richting en oorsprong van de golven in te schatten. Of alle meetpunten (maar zonder richting) zijn te vinden hier: rws.nl/water-en-weer/metingen. Check eventueel ook https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/golfhoogte/ Of de Engelse dienst: http://wavenet.cefas.co.uk/Map.

Een stuk ten noorden van de A12 meetboei, ligt ook nog deze, alleen via link  Haewene Brim boei

A12 boei meting
(tijdelijk al een tijdje uit de running..) Zie volledig spectra via waterberichtgeving.rws.nl

Golfspectrum J06
Niet veel meer info, maar toch extra Golfspectra_energy_only / de spectra in de tijd.

Golfspectrum K13
De golfspectra details ->           Zie waterberichtgeving loc=K133

          dichtstbijzijnde webcam

Golfspectrum Wadden
Geen richting, maar wel handig de windroos van het nabijgelegen Q1 station of platform L09 stukje boven Vlieland: waterberichtgeving.rws.nl?loc=L91

Spectra id omgeving van IJmuiden:
Golfspectrum IJmuiden Munitie stort

De Noordzee munitiestortplaats golfrichting (spectra).

Golfspectrum IJGEUL1
Golfrichtings-spectra – IJ-geul 1

Golfspectrum IJ-Geul

Golfspectrum IJGEUL1
Richtingspectra op: https://waterberichtgeving.rws.nl/wbviewer/maak_grafiek.php?loc=EPL3

Golfspectrum DWE eurogeul
Spectrum (energy only) https://waterberichtgeving.rws.nl/wbviewer/maak_grafiek.php?loc=DWE1&set=metingen&nummer=18&format=wbcharts

Golfspectrum Maasvlakte

Golfrichtings-spectra – Maasgeul E13-BOEI

Voor Zeeland en Belgie, check ook de Schouwenbank via de Schouwenbank stroomgeul -meetboei

En nog beter:Golfspectra – Deurloo oost