Van 600 km N (Anasuria) naar Zuid, alle 3D Spectra

Rijkswaterstaat spectra plaatjes. Zie ook https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/, om de richting en oorsprong van de golven in te schatten. Of alle meetpunten (maar zonder richting) zijn te vinden hier: rws.nl/water-en-weer/metingen. Check eventueel ook https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/golfhoogte/ Of de Engelse dienst: http://wavenet.cefas.co.uk/Map.

Boven de A12 boei ligt ook nog de Haewene Brim boei en is sinds 21 juni weer online 🥳
 
Golfspectrum A12 (tijdelijk al een tijdje uit de running..)
  Zie de uitgebreide spectra via waterberichtgeving.rws.nl/wbviewer/maak_grafiek.php?loc=A12

Golfspectrum J-6
Niet veel meer info, maar toch extra Golfspectra_energy_only spectra in de tijd.

Golfspectrum K13  
De golfspectra details ->                  waterberichtgeving.rws.nl?loc=K133

          dichtstbijzijnde webcam

Golfspectrum Wadden
Geen richting, maar wel handig de windroos van het nabijgelegen Q1 station of platform L09 stukje boven Vlieland: waterberichtgeving.rws.nl?loc=L91

Spectra id omgeving van IJmuiden:
Golfspectrum IJmuiden Munitie stort

De Noordzee munitiestortplaats golfrichting (spectra).

Golfspectrum IJGEUL1
Golfrichtings-spectra – IJ-geul 1

Golfspectrum IJ-Geul

Golfspectrum IJGEUL1
Richtingspectra op: https://waterberichtgeving.rws.nl/wbviewer/maak_grafiek.php?loc=EPL3

Golfspectrum DWE eurogeul
Spectrum (energy only) https://waterberichtgeving.rws.nl/wbviewer/maak_grafiek.php?loc=DWE1&set=metingen&nummer=18&format=wbcharts

Golfspectrum Maasvlakte
 
Golfrichtings-spectra – Maasgeul E13-BOEI

Voor Zeeland en Belgie, check ook de Schouwenbank via de Schouwenbank stroomgeul -meetboei

De ligging van de meetlocaties is te matchen via de onderstaande 2 afbeeldingen:

Golfspectrum locaties

Meetboeien lijst