Nuttige surfweer info:

Scheveningen – Werk in Uitvoering