Nuttige surfweer info:

Michael Schmitz heeft nieuwe surfboard sponsor