Nuttige surfweer info:

Maandag 25 januari. Nog steeds alleen surfen op het net.