Nuttige surfweer info:

Flat monday: nog altijd met handen en voeten gebonden…