Nuttige surfweer info:

Maandag 14 juni, golfsurfen de hele week mogelijk.