Nuttige surfweer info:

Maandag 1 Maart. Onshore, maar goed te doen