Nuttige surfweer info:

Lange periode swell raakt zeebodem