Nuttige surfweer info:
Surf webcams:

golven

Rijkswaterstaat spectra plaatjes.
Zie ook
https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/metingen/noordzee/golfspectra, om de richting en oorsprong van de golven in te schatten.

Golfspectrum A12

Golfspectrum F16

Golfspectrum J-6

Golfspectrum K13
id. Hieronder de geografische ligging van deze locaties.