Nuttige surfweer info:

Flatness.. Zondag & Maandag toch een paar golven!