Nuttige surfweer info:

Onontkoombare voortzetting van de flatness t/m zaterdag