Nuttige surfweer info:

Dinsdag 3 augustus, nu ook in het zuiden minigolven