Nuttige surfweer info:

Dinsdag 25 mei 2010, de golven zijn terug