Nuttige surfweer info:

Dinsdag 2 November: begin van een rijke zuidwest periode