Nuttige surfweer info:
Surf webcams:

Surfweer.nl Contact en Disclaimer

Voor vragen en opmerkingen kunt u / kun je contact opnemen via het telefoon-nummer: +316 534 77 587 (het surfweer-sms nummer)

of mail naar: surfweer gmail . com

Aansprakelijkheid
In geen geval is Surfweer.nl aansprakelijk voor directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als Surfweer.nl geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan. Wij verzoeken het surfweerbericht en de bijbehorende surf-reports (reacties) uitsluitend te gebruiken ter raadpleging. Uiteindelijk ligt het besluit welke actie wordt ondernomen helemaal bij het individu. We wijzen iedereen er op dat het de eigen verantwoordelijkheid is en blijft om op alle potentiële (weer)risico’s te zijn voorbereid. Waves Unlimited sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van Surfweer.nl en de persoonlijk gegeven adviezen zoals in e-mail en sms.

Privacy
Surfweer.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Surfweer.nl bevat ook advertenties van derden en koppelingen naar andere websites. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Surfweer.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.