Nuttige surfweer info:

Als Frankrijk los gaat, dan is het hier crap en omgekeerd!