Nuttige surfweer info:

Allard’s column: Overwinteren