Nuttige surfweer info:
Surf webcams:

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
In geen geval is Surfweer.nl aansprakelijk voor directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als Surfweer.nl geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan. Wij verzoeken het surfweerbericht en de bijbehorende surf-reports (reacties) uitsluitend te gebruiken ter raadpleging. Uiteindelijk ligt het besluit welke actie wordt ondernomen helemaal bij het individu. We wijzen iedereen er op dat het de eigen verantwoordelijkheid is en blijft om op alle potentiële (weer)risico’s te zijn voorbereid. Waves Unlimited sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van Surfweer.nl

Privacy
Surfweer.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Surfweer.nl bevat ook advertenties van derden en koppelingen naar andere websites. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Surfweer.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.