Mobirise

Wie is Annie van Tellingen?

Mijn passie is het leven te leven dat ik heb gekregen. Mijn eigenschappen zijn betrokkenheid en opmerkzaamheid. Ik houd van het werken met mensen. Ik begeleid cliënten die op sommige gebieden in het leven vast zijn gelopen door ingrijpende verliezen: kind, ouders, partner, werk, gezondheid, je eigenheid, pijnlijke confrontaties…. etc. Zie ‘voor wie?


In 2009 ben ik een praktijk aan huis begonnen als psycho- sociaal therapeute.

Sinds 1968 ben ik werkzaam geweest als verpleegkundige in verschillende ziekenhuizen, heb gereisd met mensen met een handicap en gewerkt in de terminale thuiszorg (hospice thuis) . Ik ben getrouwd en heb 5 kinderen. Gedurende 6 jaar heb ik met mijn gezin in een leefgemeenschap met ongeveer 80 bewoners gewerkt en gewoond.
De combinatie van verpleging en therapie vind ik bijzonder boeiend. In de thuiszorg kom ik veel onverwerkte gevoelens tegen en is er ruimte om daar aandacht aan te besteden. In een persoonlijke “opstelling” is dat duidelijk gekaderd, en tegelijk heel intensief. Het logo heb ik ontleend aan mijn initialen A.K.G.: Aandacht Kracht en Groei. Ik heb in mijn leven ervaren wat aandacht kan betekenen. Wij raken allemaal delen van onszelf kwijt, vaak door wat we meegemaakt hebben als kind. Opstellingen is een mooie manier om te werken aan onszelf. 


Ik heb de V.T.I. ( Verlies en Trauma Integratie: diploma) opleiding gevolgd bij Centrum de Bruijn. (Marieke De Bruijn) Daarna heb ik me geschoold in focussen, mindfulness en dromenbegeleiding. Sinds 2011 volg ik trainingen bij Interaktiel (www.interaktiel.nl) in de OMPT: Opstellingen op basis van Meergenerationele Psycho Traumatologie, een methode ontwikkeld door Prof. Dr. Franz Ruppert. (Franz-Ruppert

De praktijk

Ik werk met opstellingen, een methode, die is ontwikkeld door Prof. Dr. Franz Ruppert en voortgekomen uit de bekende familieopstellingen. In een opstelling formuleer je een verlangen. Wat wil je bereiken, wat staat er in de weg?


Aan de hand van voorwerpen/figuren en representanten die op een bepaalde manier door jou zijn neergezet, kan je inzichten krijgen in jouw proces en komt verandering op gang.

Een individuele opstelling duurt ongeveer 1 a 1,5 uur.

Voor wie?

Opstellingen op basis van Meergenerationele
Psycho Traumatologie

 Wanneer je....

 • uit balans bent door een verlies in je leven
 • je eenzaam voelt
 • geen grenzen kunt aangeven
 • een negatief zelfbeeld hebt
 • depressief of angstig bent
 • een burnout hebt 
 • lichamelijke klachten hebt zonder aanwijsbare oorzaak
 • een bijzondere droom hebt en daar graag meer over wilt weten
 • uit een sekte, leefgemeenschap of kerk bent gegaan en daar vragen over hebt.
 • kinderen je niet meer willen zien
 • tegen het ouder worden opziet
 • geen werk meer hebt
 • tegen de dood/ lijden opziet