Zeemist: onvoorspelbaar en gevaarlijk

Zeemist komt meestal voor later in de winter en in het voorjaar. Soms loopt het zicht in luttele minuten terug van 10 km naar 50 m. Zeemist is dus niet alleen hinderlijk,  maar kan ronduit gevaarlijk zijn. Je raakt je orientatie kwijt omdat je de vloedlijn niet meer ziet en het kiezen van de goede vaarrichting is dan niet vanzelfsprekend meer. In dit bericht onderbouwen we hoe zeemist ontstaat en waarom het juist in het voorseizoen zo hardnekkig is.

Screenshot 2017-02-16 at 18.08.36
Zeemist bij de Golden Gate bridge

Hoe ontstaat zeemist?
Zeemist vormt zich als vochtige lucht over koud zeewater uitstroomt. De hoeveelheid waterdamp die lucht kan bevatten is gekoppeld aan de luchttemperatuur. Hoe warmer de lucht, hoe meer waterdamp lucht kan bevatten. In het geval van zeemist, koelt de vochtige lucht af boven het koude zeewater. De lucht kan hierdoor steeds minder vocht bevatten. Als de luchttemperatuur ver genoeg gedaald is, raakt deze verzadigd en ontstaat mist.

Screenshot 2017-02-16 at 18.48.51
Zeemist bij Scheveningen

Waarom komt zeemist zo vaak in het voorseizoen voor?
In het winterhalfjaar koelt het Noordzeewater langzaam af. In een strenge winter met veel oostenwinden kan het kustwater wel tot het vriespunt afkoelen. Tijdens een zachte winter komt het kustwater niet beneden de 6 graden. Als met een ZW’lijke stroming een subtropische luchtmassa wordt aangevoerd met een dauwpunt boven de zeewatertemperatuur ontstaat zeemist. In onderstaand kaartje zien we het veel warmere water in het Kanaal en de Atlantische Oceaan ZW van de Britse Eilanden. Na een koude winter is de kans op zeemist een groter omdat de lucht sneller verzadigd raakt.

Screenshot 2017-02-16 at 18.22.34
ZW-stroming zorgt vaak voor aanvoer hoge dauwpunten

Wat is het dauwpunt?
De dauwpuntstemperatuur geeft aan bij welke temperatuur waterdamp (gas) in de vorm van druppeltjes (vloeibaar) op een oppervlak neer slaat. Op een koud glas bier/cola vormen zich dan allemaal druppeltjes. Hoe lager het dauwpunt, hoe lager de temperatuur waarbij vocht op het glas neerslaat. Bij broeierig weer in de zomer kan het dus zijn dat het glas al bij een temperatuur van 20 graden aanslaat (dauwpunt boven de 20 graden), terwijl in de winter het glas misschien helemaal niet aanslaat omdat het dauwpunt onder de nul graden ligt.

Screenshot 2017-02-16 at 18.46.31
Het bier is kouder dan het dauwpunt

Zeemist is lastig te verwachten
De zeewatertemperatuur is niet overal hetzelfde. In de winter koelt het kustwater, Wad en IJsselmeer sneller af dan op de Noordzee buitengaats. Bovendien stroomt vanuit het Kanaal warmer water de Noordzee in. Daarnaast hebben we de warme golfstroom die vanuit de N’lijke Noordzee binnenstroomt (zie afbeelding met watertemperatuur boven) . Zeemist vormt zich het eerst boven het koudste zeewater. Het kan dus voorkomen dat bij een W/ZW’lijke wind grote delen van de Noordzee zonnig weer hebben (zie onderstaande afbeelding), terwijl zeemist zich wel vormt voor de koude kustwateren van Nederland.

Screenshot 2017-02-17 at 09.14.12
W’lijke stroming: zeemist voor de Hollandse kust

Screenshot 2017-02-17 at 09.23.22
Z’lijke stroming: zeemist boven de W’lijke Noordzee

Zeemist komt vooral in het voorseizoen voor als het water het koudst is. Zeemist treedt op als het dauwpunt onder de zeewatertemperatuur daalt. Hoe kouder het water hoe gemakkelijker zeemist ontstaat als het dauwpunt in deze situaties gelijk is. Door verschillen in zeewatertemperatuur en variaties in stroming is het lastig om zeemist te verwachten. Hierdoor kan zeemist zich ook vlak voor de kust vormen, terwijl het op volle zee zonnig is.

Andere vormen van mist
Screenshot 2017-02-17 at 10.39.43
Arctische zeerook: onstabiele mistflarden boven warm zeewater

Screenshot 2017-02-17 at 10.43.12
Slootmist: koude lucht stroomt vanaf de weilanden in de warme sloot

Screenshot 2017-02-17 at 10.46.35
Regenmist: ontstaat doordat vochtige lucht na een bui sterk is afgekoeld.Je kunt hier 4 images uploaden per surf-report. Max size is 4.1MB per image.